quarta-feira, 15 de junho de 2016

Música en Galego


Audios realizados polos alumnos de 1º bacharelato para a promoción da música galega non tradicional
Clica aquí para escoitalos

Manuel María


Ligazón os traballos de 1º Bacharelato.
Poemas de Manuel María recitados polo alumnos cun fondo musical
Clica aquí para escoitalos

sexta-feira, 11 de dezembro de 2015

Sistemas operativos 1: Presentación en Open Office Impress

Presentación en Open Office Impress
 • Actividade 3 páxina 82. Máquinas virtuais Virtual Box e VMWare. Hai que buscar información na rede, en calquera páxina agás en Wikipedia.
 • Seguindo as indicacións das páxinas 229-245, fai unha presentación en Open Office Impress de 10 diapositivas, 5 para cada máquina virtual.  Ademáis unha primeira diapositiva adicional debe incluir nome do alumno, nome do traballo, curso, data e o nome IES Val do Tea. Tamén debe aparecer o tema musical empregado e o nome do grupo que o toca.
 • A presentación debe incluir:
  • 10 transicións distintas entre as 11 diapositivas. A presentación debe avanzar soa, seleccionando "Avanzar diapositiva automáticamente" durante o tempo necesario para poder visualizala.
  • Un tema musical de música galega non tradicional. Debe soar durante toda a presentación. Para que sexa así hai que inserilo na primeira transición e marcar a casiña "Repetir ata o seguinte son". Podes buscar música na seguinte ligazón e descargala a mp3 de Youtube dende aquí.
  • Unha UNICA ligazón a algún sitio web onde se fale das máquinas virtuais (de unha delas é suficiente).
  • Un UNICO vídeo onde se fale das máquinas virtuais (de unha delas é suficiente). Duración aprox. 2 minutos. Para descargalo de Youtube con Mozilla podes empregar DownloadHelper dispoñible aquí.
  • En cada diapositiva debe haber texto e algunha imaxe (excepto na diapositiva na que hai vídeo, nese caso non debe ir imaxe). 
  • En cada diapositiva debe haber unha UNICA animación no texto ou na imaxe. Todas as animacións deben ser distintas. Para que a presentación avance soa nas animacións hai que seleccionar "Avanzar despois do anterior" no efecto seleccionado.
 • O formato de texto,tamaño de letra e cores empregadas é libre, pero debe existir proporción entre imaxes e texto. 
 • Crea un cartafol en Google Sites co nome "Máquinas virtuais" para subir a presentación (o nome do arquivo será "Máquinas virtuais"+nome+1ºapelido+curso), o vídeo e a música. O cartafol debe permitir o acceso só ó alumno e á profesora (mediante o meu email) para editar. En caso que o tamaño do arquivo non permita subilo a Google Sites podes empregar Dropbox.
 • Crea unha entrada no teu blog co título "Máquinas virtuais" e dentro dela inclúe un texto con ligazón a o cartafol de Google Sites onde deben estar a presentación, o vídeo e a música.

quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

Sistemas operativos 2: Presentación en Slide Share

Presentación en Slide Share
 • Debes realizar unha presentación onde desenroles os seguintes conceptos das páxinas 58 e 59 do libro (non é necesario buscar información adicional):
  • Funcións do Sistema Operativo.
  • Compoñentes do Sistema Operativo.
 • Empregrando Slide Share (páxina 246 do libro), fai unha presentación  de 10 diapositivas aproximadamente.  Ademáis unha primeira diapositiva adicional debe incluir nome do alumno, nome do traballo, curso, data e o nome IES Val do Tea.
 • A presentación debe aproveitar ó máximo os recursos da prataforma (Slide Share) porque o que se valorará será que a información se transmita de xeito claro e conciso, ademáis de visualmente atractivo.
  •  O formato de texto,tamaño de letra, imaxes e cores empregadas é libre, pero debe existir proporción entre imaxes e texto.
  • Crea un cartofol en Google Sites co nome "Funcións e compoñentes do S.O." para subir a presentación, o vídeo e a música. O cartafol debe permitir o acceso só ó alumno e á profesora (mediante o meu email) para editar.
  • Crea unha entrada no teu blog co título "Funcións e compoñentes do S.O." e dentro dela inclúe un texto con ligazón a o cartafol de Google Sites onde deben estar a presentación, o vídeo e a música.

  quarta-feira, 9 de dezembro de 2015

  Sistemas operativos 3: Presentación en Issuu

  Presentación en Issuu
  • Debes realizar unha presentación onde desenroles os seguintes conceptos das páxinas 60 e 61 do libro (non é necesario buscar información adicional):
   • Familias de Sistemas Operativo.
   • Distribución Live.
   • Tipos de Sistemas Operativos.
  • Empregrando Issuu (páxina 246 do libro), fai unha presentación  de 10 diapositivas aproximadamente.  Ademáis unha primeira diapositiva adicional debe incluir nome do alumno, nome do traballo, curso, data e o nome IES Val do Tea.
  • A presentación debe aproveitar ó máximo os recursos da prataforma (Issuu) porque o que se valorará será que a información se transmita de xeito claro e conciso, ademáis de visualmente atractivo.
  • O formato de texto,tamaño de letra, imaxes e cores empregadas é libre, pero debe existir proporción entre imaxes e texto. 
  • Crea un cartafol en Google Sites co nome "Familias, distribucións e tipos de S.O." para subir todos os arquivos da presentación.
  • Crea unha entrada no teu blog co título "Familias, distribucións e tipos de S.O." e dentro dela inclúe un texto con ligazón a o cartafol de Google Sites onde deben estar todos os arquivos da presentación. O cartafol debe permitir o acceso só ó alumno e á profesora (mediante o meu email) para editar.
  •  Inserta o código html da tua presentación para visualizala na entrada anterior.

  terça-feira, 8 de dezembro de 2015

  Sistemas Operativos 4: Presentación en Google Drive

  Presentación en Google Drive
  • Debes realizar unha presentación onde desenroles os seguintes conceptos das páxinas 62 e 63 do libro (non é necesario buscar información adicional):
   • Aplicacións Informáticas: Escritorio,Web e Apps.
   • Licencias de software.
  • Empregrando Google Drive (páxina 247 do libro), fai unha presentación  de 10 diapositivas aproximadamente.  O traballo debe repartirse entre os compoñentes do grupo e traballar simultáneamente no mesmo arquivo dende as distintas contas de Google. Ademáis unha primeira diapositiva adicional debe incluir nome do alumno, nome do traballo, curso, data e o nome IES Val do Tea.
  • A presentación debe aproveitar ó máximo os recursos da prataforma ( Google Drive) porque o que se valorará será que a información se transmita de xeito claro e conciso, ademáis de visualmente atractivo.
  •  O formato de texto,tamaño de letra, imaxes e cores empregadas é libre, pero debe existir proporción entre imaxes e texto. 
  • Crea un cartafol en Google Sites co nome "Aplicacións Informáticas e licencias de software" para subir todos os arquivos da presentación. O cartafol debe permitir o acceso só ó alumno e á profesora (mediante o meu email) para editar.
  • Crea unha entrada no teu blog co título "Aplicacións Informáticas e licencias de software" e dentro dela inclúe un texto con ligazón a o cartafol de Google Sites onde deben estar todos os arquivos da presentación.
  •  Inserta o código html da tua presentación para visualizala na entrada anterior.

  segunda-feira, 7 de dezembro de 2015

  Sistemas Operativos 5: Presentación en Prezi

  Presentación en Prezi
  • Debes realizar unha presentación onde desenroles os seguintes conceptos das páxinas 66 ata 69 do libro (non é necesario buscar información adicional):
   • Instalar varios Sistemas Operativos.
  • Empregrando Prezi (páxina 248 do libro), fai unha presentación  de 10 diapositivas aproximadamente. Ademáis unha primeira diapositiva adicional debe incluir nome do alumno, nome do traballo, curso, data e o nome IES Val do Tea.
  • A presentación debe aproveitar ó máximo os recursos da prataforma ( Prezi) porque o que se valorará será que a información se transmita de xeito claro e conciso, ademáis de visualmente atractivo.
  • O formato de texto,tamaño de letra, imaxes e cores empregadas é libre, pero debe existir proporción entre imaxes e texto. 
  • Crea un cartafol en Google Sites co nome "Instalar varios Sistemas Operativos" para subir a presentación. O cartafol debe permitir o acceso só ó alumno e á profesora (mediante o meu email) para editar.
  • Crea unha entrada no teu blog co título "Instalar varios Sistemas Operativos" e dentro dela inclúe un texto con ligazón a o cartafol de Google Sites onde debe estar a presentación.

  domingo, 6 de dezembro de 2015

  Sistemas Operativos 6: Presentación en Glogster

  Presentación en Glogster
  • Debes realizar unha presentación onde desenroles os seguintes conceptos das páxinas 80 e 81 do libro (non é necesario buscar información adicional):
   • Usuarios e permisos.
  • Empregrando Glogster (páxina 252 do libro), fai un mural. Debe incluir nome do alumno, nome do traballo, curso, data e o nome IES Val do Tea.
  • O mural debe aproveitar ó máximo os recursos da prataforma ( Glogster) porque o que se valorará será que a información se transmita de xeito claro e conciso, ademáis de visualmente atractivo.
  • O formato de texto,tamaño de letra, imaxes e cores empregadas é libre, pero debe existir proporción entre imaxes e texto. 
  • Crea un cartafol en Google Sites co nome "Usuarios e permisos" para subir a presentación. O cartafol debe permitir o acceso só ó alumno e á profesora (mediante o meu email) para editar.
  • Crea unha entrada no teu blog co título "Usuarios e permisos" e dentro dela inclúe un texto con ligazón a o cartafol de Google Sites onde debe estar a presentación.

  quinta-feira, 29 de outubro de 2015

  Tema 2 Hardware. Actividade1

  • Seguindo as instrucións da práctica 2, sube ó teu sitio en Google Sites as actividades correspondentes o tema 2. 
  • Cada actividade é un arquivo en formato pdf e hai que subilas por orde. (Dentro da tua páxina TEMA 2 de Google Sites terás todos o arquivos ACTIVIDADE1.PDF, ACTIVIDADE2.PDF, ...etc)
  • Crea unha entrada no teu blog co nome TEMA 2 HARDWARE e vai cargando cada unha das actividades  a través da súa ligazón. (Terás unha lista de textos ACTIVIDADE1, ACTIVIDADE2, etc e en cada un deles farás unha ligazón ó arquivo correspondente en pdf, de xeito que ó clicar no texto se abra o arquivo). Copia tamén o enunciado da actividade.
  ACTIVIDADE1.pdf
  Crea un arquivo en Open Officce Writer en formato libre (tamaño de letra 12). Os conceptos están definidos nas páxinas 30 e 31 do libro (non é necesario buscar información adicional) e son os seguintes:
  •     Hardware e Software. 
  •     Definición da Arquitectura Von Neuman cunha imaxe ou esquema representativo.

  quarta-feira, 28 de outubro de 2015

  Tema 2 Hardware. Actividade 2

  ACTIVIDADE2.pdf
  Crea un arquivo en Open Officce Writer en formato libre (tamaño de letra 12). Os conceptos están definidos nas páxinas 32 e 33 do libro (non é necesario buscar información adicional, excepto no punto 1) e son os seguintes:
  • Superordenador Mare Nostrum. Busca información (aprox 15 liñas) e imaxe na rede.
  • Tablets. Busca imaxe na rede.
  • Smartphones. Busca imaxe na rede.

  terça-feira, 27 de outubro de 2015

  Tema 2 Hardware. Actividade3

  ACTIVIDADE3.pdf
  Crea un arquivo en Open Officce Writer en formato libre (tamaño de letra 12). Os conceptos están definidos nas páxinas 34 e 35 do libro (non é necesario buscar información adicional) e son os seguintes:
  • Placa Base. Busca imaxe na rede dunha placa base onde aparezan identificados os seus zócalos localizando onde se conectan os distintos compoñentes.
  • Chipset.
  • Microprocesador. Busca imaxe na rede.

  segunda-feira, 26 de outubro de 2015

  Tema 2 Hardware. Actividade 4

  ACTIVIDADE4.pdf
  Crea un arquivo en Open Officce Writer en formato libre (tamaño de letra 12). Os conceptos están definidos nas páxinas 36 e 37 do libro (non é necesario buscar información adicional) e son os seguintes:
  • RAM. Busca imaxe na rede.
  • Memoria caché.
  • Memoria virtual.
  • Memoria ROM-BIOS.
  • Memoria RAM-CMOS.

  domingo, 25 de outubro de 2015

  Tema 2 Hardware. Actividade 5

  ACTIVIDADE5.pdf
  Crea un arquivo en Open Officce Writer en formato libre (tamaño de letra 12). Os conceptos están definidos nas páxinas 38 e 39 do libro (non é necesario buscar información adicional) e son os seguintes:
  • Portos de Comunicación. Busca imaxe ou imaxes na rede onde aparezan identificados, como mínimo, os portos da figura 15 da páxina 38 do libro.
  • Tarxetas de expansión. Busca imaxes na rede onde aparezan identificadas tarxeta de son e tarxeta gráfica cos seus conectores.

  sábado, 24 de outubro de 2015

  Tema 2. Hardware. Actividade 6

  ACTIVIDADE6.PDF
  Crea unha nova entrada (ou publicación)no teu blog co nome ACTIVIDADE6.
  Impresora 3D.
  • Buscando a información na rede redacta aproximadamente 25 liñas explicando o seu principio de funcionamento, tipos e aplicacións. 
  • Engade un vídeo da rede (duración non superior a 3 minutos si é posible). 

  sexta-feira, 23 de outubro de 2015

  Tema 2. Hardware. Actividade 7

  ACTIVIDADE7.PDF
  Crea unha nova entrada (ou publicación)no teu blog co nome ACTIVIDADE7.
  Os conceptos están definidos nas páxinas 44 e 45 do libro (non é necesario buscar información adicional) e son os seguintes:
  • Disco duro. Busca imaxe ou imaxes na rede onde apareza a estrutura dun disco magnético de xeito similar á  figura 27 da páxina 44 do libro.
  • Memorias Flash. Busca 2 imaxes na rede (USB e tarxeta de memoria). 
  • Unidade de estado Sólido. Busca unha imaxe na rede.

  quinta-feira, 22 de outubro de 2015

  Tema 2. Hardware. Actividade 8

  ACTIVIDADE8.PDF
  Crea unha nova entrada (ou publicación)no teu blog co nome ACTIVIDADE8.
  Os conceptos están definidos na páxina 48 e 50 do libro (non é necesario buscar información adicional) e son os seguintes:  
  • (0.75 puntos) Tarxeta de rede. Busca imaxe ou imaxes na rede onde aparezan identificados os conectores.
  • (0.75 puntos) Concentrador e conmutador. Busca unha imaxe de cada un na rede. 
  • (0.5 puntos) Punto de acceso. Busca unha imaxe na rede. 
  • (1 punto) Cableado de rede. Busca imaxes na rede onde aparezan os conectores RJ45 e ST e cables de par trenzado apantallado e fibra óptica. Nestes últimos deben estar indicadas as suas partes.

  quarta-feira, 21 de outubro de 2015

  Tema 2. Hardware. Actividade 9

  ACTIVIDADE9.PDF
  Crea unha nova entrada (ou publicación)no teu blog co nome ACTIVIDADE9.
  Os conceptos están definidos nas páxinas 49 e 50 do libro (non é necesario buscar información adicional) e son os seguintes:
  • (0.75 puntos) Módems (ADSL,cable e USB). Busca unha imaxe de cada un na rede.
  • (0.75 puntos) Router. Busca unha imaxe na rede. 
  • (0.5 puntos) Dispositivo PLC. Busca unha imaxe na rede. 
  • (1 punto) Cableado de rede. Busca imaxes na rede onde aparezan os conectores RJ45 e ST e cables de par trenzado apantallado e fibra óptica. Nestes últimos deben estar indicadas as suas partes.

  terça-feira, 20 de outubro de 2015

  Tema 2. Hardware. Actividade 10

  ACTIVIDADE10.PDF
  Crea unha nova entrada (ou publicación)no teu blog co nome ACTIVIDADE10.
  Os conceptos están definidos nas páxinas 51 e 53 do libro (non é necesario buscar información adicional) e son os seguintes:

  • Navegadores GPS. Busca unha imaxe na rede.
  • Google Glass. Busca unha imaxe na rede. 
  • Smart Watch. Busca unha imaxe na rede. 

  quinta-feira, 10 de setembro de 2015

  Práctica 1: Creación blog e carga entrada música


  Nesta ligazón está o arquivo cas instruccións para as primeiras tarefas:
  • Creación de conta de correo en Gmail.
  • Creación dun blog en Blogger.
  • Carga entrada música.

  Lembra que todos os arquivos deben estar escritos en lingua galega. Podes empregar un tradutor on line, como por exemplo: TRADUTOR DA XUNTA. ou calquera corrector online.

  quarta-feira, 9 de setembro de 2015

  Práctica 2: Creación sitio web en Google Sites, páxina arquivador e arquivo Sites.pdf


  • Creación  dun sitio web en Google Sites (escollemos prantiña en branco e deseño libre). O nome do sitio e a sua dirección deben incluir a palabra tic (1ºBach) e o teu nome.
  • Creación dunha páxina tipo arquivador. O nome da páxina debe ser Tema1 (1ºBach).
  • Buscar información e 3 imaxes en Internet sobre Google Sites.  Empregando Open Office Writer elaborar un documento (Sites.odt) dunha páxina coa información e as imaxes (25 liñas, tamaño letra14). Exportar o documento a un arquivo Sites.pdf.
  • Subir o arquivo Sites.pdf á páxina  Tema1 (1ºBach), copiando a sua dirección (http://....).
  • Creación dunha entrada no blog co título Tema1 (1ºBach). Dentro da entrada escribir a verba Google Sites con ligazón a dirección anterior (http://....) de tal xeito que o clicar nela nos leve o documento Sites.pdf.

  terça-feira, 8 de setembro de 2015

  Tema 1 Sociedade do Coñecemento. Actividade1


  • Seguindo as instrucións da práctica 2, sube ó teu sitio en Google Sites as actividades correspondentes o tema 1. 
  • Cada actividade é un arquivo en formato pdf e hai que subilas por orde. (Dentro da tua páxina TEMA 1 de Google Sites terás todos o arquivos ACTIVIDADE1.PDF, ACTIVIDADE2.PDF, ...etc)
  • Crea unha entrada no teu blog co nome TEMA 1 SOCIEDADE DO COÑECEMENTO  e vai cargando cada unha das actividades  a través da súa ligazón. (Terás unha lista de textos ACTIVIDADE1, ACTIVIDADE2, etc e en cada un deles farás unha ligazón ó arquivo correspondente en pdf, de xeito que ó clicar no texto se abra o arquivo). Copia tamén o enunciado da actividade.

  ACTIVIDADE1.pdf
  Crea unha táboa de 5x2. Na columna da esquerda irán os textos correspondentes os conceptos indicados mais abaixo (aprox 12 liñas en tamaño de letra 12). Na columna da dereita irán imaxes relacionadas descargadas de Internet nun tamaño proporcionado ó texto (o mesmo tamaño para todas as imaxes). Os conceptos (están definidos na pax 11 do libro e se trata de engadir información ata completar as 12 liñas necesarias) son os seguintes:
  •     Sociedade de información. 
  •     Sociedade do coñecemento.
  •     Brecha dixital.
  •     Alfabetización dixital.
  •     Adición as novas tecnoloxías.


  segunda-feira, 7 de setembro de 2015

  Tema 1 Sociedade do Coñecemento. Actividade 2. Evolución do ordenador

  ACTIVIDADE2. pdf
  Táboa en formato libre que incluia todos os conceptos da táboa 1 da páxina 13 do libro e unha imaxe de cada un deles. Os textos deben ser o do libro (non é necesario engadir nada).

  domingo, 6 de setembro de 2015

  Tema 1. Sociedade do coñecemento. Actividade 3. Cidades intelixentes

  ACTIVIDADE 3.pdf
  Desenrola os seguintes conceptos da páxina 15 do libro mediante parágrafos de 15 liñas aproximadamente e letra de tamaño 12, ampliando a información do libro:

  • eAdministración.
  • Teletrabajo.
  • Gestión de tráfico.
  • eSalud.

  sábado, 5 de setembro de 2015

  Tema 1. Sociedade do Coñecemento. Actividade 4. Identidade dixital

  ACTIVIDADE4.pdf
  Desenrola os seguintes conceptos da páxina 15 ca información do libro (non é necesario engadir nada máis) e busca 2 imaxes para ilustrar cada concepto. Compón un documento de 2 ou 3 páxinas.

  • DNIe.
  • Certificado dixital.

  sexta-feira, 4 de setembro de 2015

  Tema 1. Sociedade do Coñecemento. Actividade 5. Información virtual

  Crea unha nova entrada no teu blog co nome INFORMACION VIRTUAL. En formato libre desenrola os seguintes contidos buscando a información na rede e ilustra cada concepto cun vídeo da rede (duración non superior a 3 minutos si é posible). Non se trata de poñer moita información sinón de intentar explicar os conceptos para que os comprendan os teus compañeiros de clase.

  • Xeolocallización.
  • Realidade aumentada.
  • Licencias Creative Commons.
  • Macrodatos (Big Data).

  quinta-feira, 3 de setembro de 2015

  Tema1. Sociedade do Coñecemento. Domótica


  Nesta ligazón atoparás a Guía Técnica BT51, elaborada polo Ministerio de Industria, para as instalacións de sistemas de automatización, xestión técnica da enerxía e seguridade para vivendas e edificios.
  Cos contidos que se enumeran a continuación crea unha entrada nova no teu blog co nome de Tema 1 Sociedade do Coñecemento: DOMOTICA.
  • Campo de aplicación.
  • Fines principais dos sistemas domóticos.
  • Define os 3 sistemas denominados como domóticos.
  • Pon exemplos de nodo, actuadores e dispositivos de entrada.
  • Fai a táboa cos dispositivos dunha vivenda con grao de automatización normal, indicando funcionalidade e aplicación de cada un.

  quarta-feira, 2 de setembro de 2015

  Tema1. Sociedade do Coñecemento. Robótica

  Nesta ligazón atoparás a unha unidade didáctica elaborada polo profesor José Antonio Chaves.
  Cos contidos que se enumeran a continuación crea unha entrada nova no teu blog co nome de Tema 1 Sociedade do Coñecemento: ROBOTICA.
  • Definición completa de Robot e Robótica. Explica os termos reprogramable e multifuncional aplicados a un robot.
  • Características dos robots. 
  • Tipos de robots según o sistema de coordenadas. Captura de pantalla os debuxos de sistemas de coordenadas e os pegas en Open Office Draw, os recortas e engades os textos correspondentes co cadro de textos que aparece no cadro de ferramentas da parte inferior da pantalla. Unha vez rematado exportas o arquivo en formato .PNG e o insertas como imaxe no teu blog
  • Tipos de sensores empregados nos robots. En cada apartado inclue unha imaxe.
  • Clasificación xeral. En cada apartado inclue unha imaxe.

  terça-feira, 1 de setembro de 2015

  Tema 1. Sociedade do Coñecemento. Intelixencia Artificial


  Nesta ligazón atoparás un documento elaborada pola Universidade de Valencia. A información que necesitas está nas 6 primeiras páxinas do documento.
  Cos contidos que se enumeran a continuación crea unha entrada nova no teu blog co nome de Tema 1 Sociedade do Coñecemento: INTELIXENCIA ARTIFICIAL
  • Definición de Intelixencia Artificial explicando para qué serven as súas técnicas e metodoloxías.
  • Obxectivos básicos.
  • Definición de Sistemas de Procesamento de linguaxe natural.
  • Definición de Recoñecemento de Visión.
  • Definición de Sistemas Baseados no Coñecemento e Sistemas Expertos.
  • Definición de Redes Neuronais.
  • Definición de Sistemas Inductivos.

  segunda-feira, 31 de agosto de 2015

  Tema 1.Sociedade do Coñecemento. Nanotecnoloxía  Nesta ligazón atoparás un documento elaborada pola Universidade de Oviedo. A información que necesitas está nas 9 primeiras páxinas do documento.

  Cos contidos que se enumeran a continuación crea unha entrada nova no teu blog co nome de Tema 1 Sociedade do Coñecemento: NANOTECNOLOXÍA
  • Definición de Nanotecnoloxía, incluindo a definición de nanómetro.
  • Nanoelectrónica: a qué dará lugar? Relación coa tecnoloxía Informática.
  • Nanobiotecnoloxía: qué disciplinas combina? Aplicacións en Medicina.
  • Aplicacións á producción e almacenamento de enerxía.
  • Avances en Ciencias de Materiais.
  • Fabricación a nivel nanométrico.
  • Beneficios para a investigación sobre alimentos, auga e medio ambiente.
  • Contribución á seguridade.
  • Exemplos de produtos comercializados actualmente desenrolados a través de nanotecnoloxías.

  sábado, 6 de setembro de 2014

  Tema 5: Tratamento de textos 1 Bach • Seguindo as instrucións da práctica 2, crea a páxina  Tema 5 e sube ó teu sitio en Google Sites os exercicios correspondentes do libro. 
 • Dentro da tua páxina TEMA 5 de Google Sites terás os seguintes arquivos:
  1. XORNAL.PDF (fig21 páx115).
  2. HORARIO.PDF (fig30 páx 117).
  3. PARLAMENTO.PDF (fig31 páx118).
  4. APUNTES.PDF (fig 35 páx 120).
  5. ECUACION.PDF (fig 43 páx 122).
  6. ROBOTICA.PDF (act 8 páx 126 : o texto necesario está aquí).
  7. EXAME.PDF (act 10 páx 126).
 • Crea unha entrada no teu blog co nome TEMA 5 e vai cargando cada unha das preguntas de exame a través da súa ligazón. (Terás unha lista de textos PREGUNTA1, PREGUNTA2, etc e en cada un deles farás unha ligazón ó arquivo correspondente en pdf, de xeito que ó clicar no texto se abra o arquivo).


  domingo, 25 de maio de 2014

  Open Office Draw

  Para a realización de actividades en Draw, descargaremos ó noso cartafol un arquivo en formato PDF, na seguinte páxina de Google Sites:

  1. Seguindo as instruccións, crearemos os arquivos ACTIVIDADE1.ODG e ACTIVIDADE2.ODG. Hai que subilos a unha entrada do blog, que levará como título ACTIVIDADES DRAW. Cada un dos arquivos hai que exportalo previamente a JPG ou PNG para subilo ó blog.

  2. Abrimos o seguinte enlace ACOTACIÓN. Seguindo as instruccións, crearemos o arquivo ACOTACIÓN.ODG. Hai que subilo a unha entrada do blog, que levará como título ACOTACION DRAW, exportando previamente a JPG ou PNG.

  3.  Abrimos o seguinte enlace 3D. Seguindo as instruccións, crearemos os arquivos XADREZ.ODG e FRUTEIRO.ODG (nos que hai que facer a figura de xadrez do exemplo 4 e o frutero do exemplo 6). Hai que subilos a unha entrada do blog, que levará como título 3DIMENSIÓNS, exportando previamente a JPG ou PNG.

   terça-feira, 6 de maio de 2014

   terça-feira, 22 de abril de 2014

   Práctica 3 3ª aval Tema 9 Servicios e Seguridade en Internet: Vídeo Movie Maker 4º ESO Info

   Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, sobre Servicios e Seguridade en Internet (Tema 9) que debe conter:
   *15 fotos retocadas con distintos filtros de Gimp. Formatos das fotos jpg.

   *3 collages feitos cas fotos anteriores empregando Picasa3. Unha vez feitos os filtros e os collages, debemos levalos todos a un único cartafol chamado Tema 9.

   *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema. O texto das dispositivas gardámolo previamente nun arquivo de Open Officce Writer.

   *1 tema musical en galego, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

   http://musicaengalego.blogspot.com.es

   *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
   *Crea unha entrada no blogue co nome Servicios e Seguridade en Internet e inserta o vídeo.

   segunda-feira, 21 de abril de 2014

   Práctica 2 3ª aval Tema 8 Sociedade da Información: Vídeo Movie Maker 4º ESO Info

   Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, sobre Sociedade da Información (Tema 8) que debe conter:
   *15 fotos retocadas con distintos filtros de Gimp. Formatos das fotos jpg.

   *3 collages feitos cas fotos anteriores empregando Picasa3. Unha vez feitos os filtros e os collages, debemos levalos todos a un único cartafol chamado Tema 8.

   *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema. O texto das dispositivas gardámolo previamente nun arquivo de Open Officce Writer.

   *1 tema musical en galego, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

   http://musicaengalego.blogspot.com.es

   *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
   *Crea unha entrada no blogue co nome Sociedade da Información e inserta o vídeo.

   domingo, 20 de abril de 2014

   Práctica 1 3ª aval Tema 5: Grabación de son

   Entrada no blog ca información das páxinas 90e 91 do libro. O título da entrada é "Grabación de son".
   Nos tipos de arquivos de son engadimos formato mp3.
   As imaxes da páxina 91 poden ser descargas ou capturas de pantalla.

   segunda-feira, 31 de março de 2014

   Práctica 3 2ª aval Tema 4: Vídeo Picasa 3 4º ESO Info

   Realizaremos un vídeo empregando Picasa3, sobre música galega non tradicional (un grupo, estilo musical,...) que debe conter:
   *15 fotos retocadas.
   *3 collages feitos cas fotos anteriores.
   *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   *1 tema musical libre, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

   http://musicaengalego.blogspot.com.es

   *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
   *Crea unha entrada no blogue co nome do grupo e inserta o vídeo   segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014

   Práctica 2 2ª aval Tema 4: Imaxe 4 ESO Info

   5 Traballos a realizar do Tema 4: Imaxe, cada un nunha entrada do teu blog.
   • Presentación  Filtros GIMP: entrada no blog cunha presentación do álbum web de Picasa, donde debes ter 10 filtros distintos e orixinal da foto dun faro, feitos con Gimp.
   • Montaxe e filtros páx. 79: entrada no blog cas duas imaxes (montaxe.jpg e filtros.jpg). Descarga aquí as fotos orixinais.
   • Cartel tema libre páx. 81: : entrada no blog ca imaxe (cartellibre.jpg).
   • Meninas act. 6 páx. 83: entrada no blog ca imaxe (meninas.jpg) resultado de exportar a formato jpg o arquivo de Open Office Writer donde farás a táboa. Descarga aquí a foto orixinal.
   • Viaxe fin curso act. 4 páx. 84: entrada no blog ca imaxe (cartelviaxe.jpg).

   segunda-feira, 13 de janeiro de 2014

   Robótica 1º Bach

   1.Seleccionar 5 programas (3 obrigatorios e 2 optativos) entre os calificados con 3 estrelas para a sua realización en Robomind, na seguinte ligazón : Robomind Challenges .
   2.Crear en Google Sites unha nova páxina chamada Robótica. Dentro dela subir os arquivos de programa e os mapas correspondentes, na seguinte estrutura:
   • programa1.irobo
   • programa1.map
   3. Crear entrada no blog co título Robótica cunha ligazón a páxina do punto 2 e unha descripción de cada un dos 5 programas e o seu funcionamento.

   quarta-feira, 8 de janeiro de 2014

   Práctica 1 2ª aval:Tema 2 Redes informáticas 4 ESO Info

   De cada un dos 8 puntos do tema, tes que facer 1 entrada no teu blogue, que deben contar o seguinte contido:

   1. REDES INFORMÁTICAS.

   • Definición.
   • Tipos de redes.
   • Equipos dunha rede.
   • Redes WLAN.
   • Recurso compartido.
   • Conceptos básicos.
   • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
   2. CREACIÓN DE REDES LOCAIS
   • Dispositivos de interconexión.
   • Instalación e configuración de dispositivos.
   • Conexión dos compoñentes.
   • Redes mixtas.
   • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
   3. CONFIGURACIÓN DUNHA REDE.
   • Configuración en Windows.
   • Identificación na rede.
   • Comprobar o funcionamento da rede en Windows.
   • Conectarse a unha rede WIFI dende un equipo.
   • Coñecer a dirección IP.
   • Ping.
   • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
   4. XESTIÓN DE USUARIOS E PERMISOS.
   • Creación de grupos de usuarios.
   • Identificación.
   • Xestión de contas en Windows.
   • Espacio de traballo.
   • Tipos de usuarios.
   • Adxudicación de permisos en Windows.
   • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
    5. COMPARTIR RECURSOS

   • Compartir recursos en Windows.
   • Compartir impresoras.
   • Compartir recursos baixo diferentes sistemas operativos.
   • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
   6. CONEXIÓN ENTRE DISPOSITIVOS MÓBILES  
   • Dispositivos móbiles.
   • Computación móbil e ubicua.
   • Tipos de conexión inarámica.
   • Adaptadores USB.
   • Blackberry.
   • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
   7. A REDE INTERNET
   • Servicios de Internet.
   • Tipos de conexión.
   • Ancho de banda.
   • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
   8. CONEXIÓN A INTERNET
   • Proveedor de servicios de Internet.
   • Tipos de contas de acceso a Internet.
   • Módem e router.
   • Tipos de conexión.
   • Conectar o router cos dispositivos.
   • Configuración dunha conexión ADSL e comprobacións.
   • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.

   segunda-feira, 2 de dezembro de 2013

   Práctica 5: Vídeo Picasa Tema 3 Seguridade Informática.wmv

   Vídeo sobre Seguridade informática (Tema 3 do libro) realizado con Picassa 3.
   • 1ª diapositiva de texto ( a inserta o programa automáticamente cando seleccionamos as imaxes e vamos o menú Crear>Película) : nome, curso, data, título do traballo, IES Val do Tea. Escollemos estilo de transición (libre) e dimensións 1024 x 768.Cando teñamos rematado todo o traballo insertaremos nesta 1ª diapositiva o audio (pode ser o mesmo tema musical da práctica 4, música galega non tradicional, si é o suficientemente longo para que dea tempo a ler todas as diapositivas).
   • Diapositivas de texto: en tamaño de letra 12 cada diapositiva debe ter entre 8 e 12 liñas de texto. Escollemos prantiña, fonte e cores libremente. Correspóndense cos seguintes subapartados do libro:
   -Qué é a seguridade.
   -Qué hai que protexer.
   -De qué hai que protexerse.
   -Medidas de seguridade activas e pasivas.
   -S.A.I.
   -Virus e malware.
   -Clasificación de malware (pode ocupar máis de 12 liñas).
   -Antivirus.
   -Chequeo online gratuito.
   -Cortalumes.
   -Qué é unha copia de seguridade.
   - Planificación.
   -Qué hai que copiar.
   -Ferramentas que realizan copias de segridade.
   -Restaurar copias de seguridade.
   -Ollo co correo electrónico.
   -Risco das descargas.
   -Phising.
   -Cookies.
   • Intercaladas entre as diapositivas de texto deben ir imaxes, similares ás do libro, descargadas de Internet ou capturas de pantalla. Retocarémolas con Picasa (si é necesario en cor e brillo, recortando, endereitando, etc), e aplicando filtros variados. Podemos escribir texto nas imaxes ca ferramenta de texto.

   sexta-feira, 13 de setembro de 2013

   Práctica 3: Presentación Tema 6 Fauna.odp

   • Realizar a presentación Fauna.odp seguindo as indicacións do Tema 6 do libro.
   • Subir o arquivo Fauna.odp á páxina  1ª avaliación de Google Sites, copiando a súa dirección (http://....).
   • Modificación da entrada no blog 1ª avaliación Dentro da entrada escribir as verbas Presentación Fauna con ligazón a dirección anterior (http://....) de tal xeito que o clicar nela nos leve o documento Fauna.odp.

   quinta-feira, 12 de setembro de 2013

   terça-feira, 2 de abril de 2013

   Tema 4 Internet: Video 1º Bach

   Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, cos apartados correspondentes do tema 4 do libro,que debe conter:

   *20 fotos retocadas.
   *4 collages feitos cas fotos anteriores.
   *15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   *1 video descargado de Internet ou feito por ti, (poderia estar en castelan ou portugues se non o atopas en galego) cunha duracion aproximada de 1 minuto en formato WMV. (Podes recortalo e/ou modificar o formato con Format Factory).
   *1 tema musical libre, dentro da música galega (non tradicional) actual en formato mp3. Si o descargas de Youtube podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:
   http://musicaengalego.blogspot.com.es/2011/06/flok-celtic.html

   O tema, igual que o video, debe durar entre 3 e 5 minutos. 


   CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE:
   1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Movie Maker". Unha vez subido, copiar o código en : Enlace a esta foto > Incrustar imaxe (previamente Seleccionar tamaño 400).
   2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.

   Wikis e blogs.
   *David.    Mus:Bailaré sobre tu tumba.Siniestro Total.
   *Tomás    Mus:.
   *Alba: Mus:Planeta 19.Boy Eliott e The Plastic Bags.

    Publicar e compartir fotos e videos.       
   *Julio. Mus:  ().
   *Pablo . Mus:Pipermint.Capitán Furilo.
   *Angel.  Mus:( ).

   RSS e podcast.
   *Omar. Mus: ().
   *Aloia. Mus: Podo prometer e prometo.Martelo.
   *Jose Luis.  Mus:( ).

   Xeolocalizacion e xeoreferenciacion.
   *Laura D. Mus: Bocata e futbolín. Iván Ferreiro.
   *Iván. Mus:( ).
   *Samuel.  Mus:( ).

   Ensino e aprendizaxe a distancia.
   *Paula. Mus:Pipermint.Capitán Furilo.
   *Fran. Mus:Galicia Calidade.Ambito Kinitoh.
          
   Aplicacions en liña.
   *Jose: Mus:Irreal.Atlantic Valley.
   *Bastián: Mus:Años 80.Iván Ferreiro.
   *Laura I: Mus:( ).

   Redes P2P.
   *Eloy. Mus:Carmiña Vacaloura. Collón de Lola.
   *Iria. Mus:( ).
   *Diego.  Mus:El sueño de una noche de verano. Delahoja.

            

   domingo, 10 de março de 2013

   Tema 9 : Tratamento dixital imaxes 1º Bach

   Traballos a realizar do Tema 9 : Tratamento dixital imaxes, cada un nunha entrada do teu blog.
   • Táboa formatos pax 222: entrada no blog cunha imaxe da táboa en formato jpg e ligazón ó arquivo en Google sites en formato pdf.
   • Filtros: entrada no blog, donde debes ter as fotos retocadas das paxinas 233 ata 235. Debes cargar no album as seguintes fotos : fig 39 (castelooropesa1),42(castelooropesa2),43(calpe1),44 (castelooropesa3),45 (calpe2), act7pax235(calpe3), act8pax235(calpe4), act9pax235(calpe5).

   • Máscaras: entrada no blog con duas imaxes (rosa.jpg é a fig. 50 da páx. 237; hipopótamo.jpg é a fig.58 da páx. 23).
   • Composición: entrada no blog ca imaxe composicion.jpg (fig. 74 da páx. 245).
   • Patos: entrada no blog ca imaxe patos.jpg (act.1 da páx. 248).

   • Exame: entrada no blog ca imaxe correspondente.
   As fotos necesarias estan aquí

   segunda-feira, 28 de janeiro de 2013

   1 BACH,4 ESO Info: Musica galega

   Realizaremos un vídeo sobre música galega empregando Picassa3, que debe conter:
   • 15 fotos retocadas.
   • 3 collages feitos cas fotos anteriores.
   • 15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   • 1 tema musical libre, dentro da música galega.
   Nas diapositivas de texto faremos unha descripción dun grupo de música galega (compoñentes e instrumentos que tocan, ano de creación do grupo, estilo musical, discografía, ...etc).
   Unha vez seleccionado o grupo, podemos atopar información e fotos deles en Google, Mspace ou Facebook.

   CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE: 
   1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Picasa". Unha vez subido, copiar o código en "Enlace a esta foto" (tamaño 400).
   2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.

   segunda-feira, 30 de abril de 2012

   Video 1 bach Tema 4 Internet


   Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, cos apartados correspondentes do tema 4 do libro,que debe conter:

   *20 fotos retocadas.
   *4 collages feitos cas fotos anteriores.
   *15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   *1 video descargado de Internet ou feito por ti, (poderia estar en castelan ou portugues se non o atopas en galego) cunha duracion aproximada de 1 minuto en formato WMV. (Podes recortalo e/ou modificar o formato con Format Factory).
   *1 tema musical libre, dentro da música galega (non tradicional) actual en formato mp3. Si o descargas de Youtube podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:
   http://musicaengalego.blogspot.com.es/2011/06/flok-celtic.html.

   O tema, igual que o video, debe durar entre 3 e 5 minutos. 


   CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE:
   1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Movie Maker". Unha vez subido, copiar o código en : Enlace a esta foto > Incrustar imaxe (previamente Seleccionar tamaño 400).
   2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.


   Wikis e blogs.
   *Vinicius.    Mus:().
   *Samuel    Mus:().
   *Eloy. Mus: Longa noite de pedra (Astarot).

    Publicar e compartir fotos e videos.       
   *Diego. Mus: Galego (Puto Coke).
   *Ismael . Mus: Malandromena (Mama Mandanga).
   *Virginia. Mus:Marxe esquerda (Pel de Galiza).
           

   RSS e podcast.
   *Marta. Mus: Manolo Pescadilla (O Caiman do rio Tea).
   *Borja. Mus:Dolores se llamaba Lola (Os Suaves).
   *Emma. Mus: Contranatura (OKEOH).
            

   Xeolocalizacion e xeoreferenciacion.
   *Pablo. Mus: Palabras para Julia (Os Suaves).
   *Adrian L. Mus:( ).
   *Adrian C. Mus: Levame i estarei (Capitan Furilo).
           

   Ensino e aprendizaxe a distancia.
   *Julio. Mus:( ).
   *Omar. Mus:( ).
   *Javi. Mus: A lingua cortada (Nao).
          

   Aplicacions en liña.
   *Abel. Mus: Pio pio paxariño (Os Herdeiros da cruz).
   *Nacho. Mus: Setentaculos (Ultraqans).
   *Veronica. Mus: Venceremos nos (O neno Elliot).
            

   Redes P2P.
   *Ivan. Mus: Missing you ( The Blows).
   *Anxo. Mus: Miudiño (Astarot).