quarta-feira, 10 de setembro de 2014

Práctica 1: Creación blog e carga entrada música


Nesta ligazón está o arquivo cas instruccións para as primeiras tarefas:
 • Creación de conta de correo en Gmail.
 • Creación dun blog en Blogger.
 • Carga entrada música.
Valoración dos traballos realizados na materia de Informática (ESO) e TIC (1º bach):
 • Axustarse as características do traballo: ata 4 ptos. Condición necesaria para conseguir os 5 puntos restantes.
 • Redacción adecuada sen faltas de ortografía: ata 1 pto. Emprego do tradutor online da Xunta (ou corrector online).
 • Contido desenrolado: ata 4 ptos.
 • Estética: ata 1 pto.
 • Falar co compañeiro do lado: resta 1 pto cada vez que te pille a profe.
Lembra que todos os arquivos deben estar escritos en lingua galega. Podes empregar un tradutor on line, como por exemplo: TRADUTOR DA XUNTA. ou calquera corrector online.

terça-feira, 9 de setembro de 2014

Práctica 2: Creación sitio web en Google Sites, páxina arquivador e arquivo Sites.pdf


 • Creación  dun sitio web en Google Sites (escollemos prantiña en branco e deseño libre). O nome do sitio e a sua dirección deben incluir a palabra tic (1ºBach) e o teu nome.
 • Creación dunha páxina tipo arquivador. O nome da páxina debe ser Tema1 (1ºBach).
 • Buscar información e 3 imaxes en Internet sobre Google Sites.  Empregando Open Office Writer elaborar un documento (Sites.odt) dunha páxina coa información e as imaxes (25 liñas, tamaño letra14). Exportar o documento a un arquivo Sites.pdf.
 • Subir o arquivo Sites.pdf á páxina  Tema1 (1ºBach), copiando a sua dirección (http://....).
 • Creación dunha entrada no blog co título Tema1 (1ºBach). Dentro da entrada escribir a verba Google Sites con ligazón a dirección anterior (http://....) de tal xeito que o clicar nela nos leve o documento Sites.pdf.

segunda-feira, 8 de setembro de 2014

Tema 1: Tecnoloxías da Información e Comunicación


 • Seguindo as instrucións da práctica 2, sube ó teu sitio en Google Sites as preguntas de exame do tema 1 que están indicadas no blog (parte dereita). 
 • Cada pregunta é un arquivo en formato pdf e hai que subilas na orde indicada nas notas da 1ª avaliación. (Dentro da tua páxina TEMA 1 de Google Sites terás todos o arquivos PREGUNTA1.PDF, PREGUNTA2.PDF, ...etc)
 • Crea unha entrada no teu blog co nome TEMA 1 e vai cargando cada unha das preguntas de exame a través da súa ligazón. (Terás unha lista de textos PREGUNTA1, PREGUNTA2, etc e en cada un deles farás unha ligazón ó arquivo correspondente en pdf, de xeito que ó clicar no texto se abra o arquivo).


domingo, 7 de setembro de 2014

Tema 2: Hardware


 • Seguindo as instrucións da práctica 2, crea unha nova páxina tipo arquivador chamada Tema 2 no teu sitio en Google Sites e sube nela as preguntas de exame do tema 2 que están indicadas no blog (parte dereita). 
 • Cada pregunta é un arquivo en formato pdf , e hai que subilas na orde indicada nas notas da 1ª avaliación.
 • Crea unha entrada no teu blog co nome TEMA 2 e vai cargando cada unha das preguntas de exame a través da súa ligazón. As imaxes en calquera dos formatos que acepta o blog (Terás unha lista de textos PREGUNTA1, PREGUNTA2, etc e unhas imaxes. Nas preguntass farás unha ligazón ó arquivo correspondente en pdf, de xeito que ó clicar no texto se abra o arquivo).

sábado, 6 de setembro de 2014

Tema 5: Tratamento de textos 1 Bach • Seguindo as instrucións da práctica 2, crea a páxina  Tema 5 e sube ó teu sitio en Google Sites os exercicios correspondentes do libro. 
 • Dentro da tua páxina TEMA 5 de Google Sites terás os seguintes arquivos:
  1. XORNAL.PDF (fig21 páx115).
  2. HORARIO.PDF (fig30 páx 117).
  3. PARLAMENTO.PDF (fig31 páx118).
  4. APUNTES.PDF (fig 35 páx 120).
  5. ECUACION.PDF (fig 43 páx 122).
  6. ROBOTICA.PDF (act 8 páx 126 : o texto necesario está aquí).
  7. EXAME.PDF (act 10 páx 126).
 • Crea unha entrada no teu blog co nome TEMA 5 e vai cargando cada unha das preguntas de exame a través da súa ligazón. (Terás unha lista de textos PREGUNTA1, PREGUNTA2, etc e en cada un deles farás unha ligazón ó arquivo correspondente en pdf, de xeito que ó clicar no texto se abra o arquivo).


  domingo, 25 de maio de 2014

  Open Office Draw

  Para a realización de actividades en Draw, descargaremos ó noso cartafol un arquivo en formato PDF, na seguinte páxina de Google Sites:

  1. Seguindo as instruccións, crearemos os arquivos ACTIVIDADE1.ODG e ACTIVIDADE2.ODG. Hai que subilos a unha entrada do blog, que levará como título ACTIVIDADES DRAW. Cada un dos arquivos hai que exportalo previamente a JPG ou PNG para subilo ó blog.

  2. Abrimos o seguinte enlace ACOTACIÓN. Seguindo as instruccións, crearemos o arquivo ACOTACIÓN.ODG. Hai que subilo a unha entrada do blog, que levará como título ACOTACION DRAW, exportando previamente a JPG ou PNG.

  3.  Abrimos o seguinte enlace 3D. Seguindo as instruccións, crearemos os arquivos XADREZ.ODG e FRUTEIRO.ODG (nos que hai que facer a figura de xadrez do exemplo 4 e o frutero do exemplo 6). Hai que subilos a unha entrada do blog, que levará como título 3DIMENSIÓNS, exportando previamente a JPG ou PNG.

   terça-feira, 6 de maio de 2014

   terça-feira, 22 de abril de 2014

   Práctica 3 3ª aval Tema 9 Servicios e Seguridade en Internet: Vídeo Movie Maker 4º ESO Info

   Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, sobre Servicios e Seguridade en Internet (Tema 9) que debe conter:
   *15 fotos retocadas con distintos filtros de Gimp. Formatos das fotos jpg.

   *3 collages feitos cas fotos anteriores empregando Picasa3. Unha vez feitos os filtros e os collages, debemos levalos todos a un único cartafol chamado Tema 9.

   *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema. O texto das dispositivas gardámolo previamente nun arquivo de Open Officce Writer.

   *1 tema musical en galego, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

   http://musicaengalego.blogspot.com.es

   *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
   *Crea unha entrada no blogue co nome Servicios e Seguridade en Internet e inserta o vídeo.

   segunda-feira, 21 de abril de 2014

   Práctica 2 3ª aval Tema 8 Sociedade da Información: Vídeo Movie Maker 4º ESO Info

   Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, sobre Sociedade da Información (Tema 8) que debe conter:
   *15 fotos retocadas con distintos filtros de Gimp. Formatos das fotos jpg.

   *3 collages feitos cas fotos anteriores empregando Picasa3. Unha vez feitos os filtros e os collages, debemos levalos todos a un único cartafol chamado Tema 8.

   *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema. O texto das dispositivas gardámolo previamente nun arquivo de Open Officce Writer.

   *1 tema musical en galego, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

   http://musicaengalego.blogspot.com.es

   *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
   *Crea unha entrada no blogue co nome Sociedade da Información e inserta o vídeo.

   domingo, 20 de abril de 2014

   Práctica 1 3ª aval Tema 5: Grabación de son

   Entrada no blog ca información das páxinas 90e 91 do libro. O título da entrada é "Grabación de son".
   Nos tipos de arquivos de son engadimos formato mp3.
   As imaxes da páxina 91 poden ser descargas ou capturas de pantalla.

   segunda-feira, 31 de março de 2014

   Práctica 3 2ª aval Tema 4: Vídeo Picasa 3 4º ESO Info

   Realizaremos un vídeo empregando Picasa3, sobre música galega non tradicional (un grupo, estilo musical,...) que debe conter:
   *15 fotos retocadas.
   *3 collages feitos cas fotos anteriores.
   *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   *1 tema musical libre, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

   http://musicaengalego.blogspot.com.es

   *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
   *Crea unha entrada no blogue co nome do grupo e inserta o vídeo   segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014

   Práctica 2 2ª aval Tema 4: Imaxe 4 ESO Info

   5 Traballos a realizar do Tema 4: Imaxe, cada un nunha entrada do teu blog.
   • Presentación  Filtros GIMP: entrada no blog cunha presentación do álbum web de Picasa, donde debes ter 10 filtros distintos e orixinal da foto dun faro, feitos con Gimp.
   • Montaxe e filtros páx. 79: entrada no blog cas duas imaxes (montaxe.jpg e filtros.jpg). Descarga aquí as fotos orixinais.
   • Cartel tema libre páx. 81: : entrada no blog ca imaxe (cartellibre.jpg).
   • Meninas act. 6 páx. 83: entrada no blog ca imaxe (meninas.jpg) resultado de exportar a formato jpg o arquivo de Open Office Writer donde farás a táboa. Descarga aquí a foto orixinal.
   • Viaxe fin curso act. 4 páx. 84: entrada no blog ca imaxe (cartelviaxe.jpg).

   segunda-feira, 13 de janeiro de 2014

   Robótica 1º Bach

   1.Seleccionar 5 programas (3 obrigatorios e 2 optativos) entre os calificados con 3 estrelas para a sua realización en Robomind, na seguinte ligazón : Robomind Challenges .
   2.Crear en Google Sites unha nova páxina chamada Robótica. Dentro dela subir os arquivos de programa e os mapas correspondentes, na seguinte estrutura:
   • programa1.irobo
   • programa1.map
   3. Crear entrada no blog co título Robótica cunha ligazón a páxina do punto 2 e unha descripción de cada un dos 5 programas e o seu funcionamento.

   quarta-feira, 8 de janeiro de 2014

   Práctica 1 2ª aval:Tema 2 Redes informáticas 4 ESO Info

   De cada un dos 8 puntos do tema, tes que facer 1 entrada no teu blogue, que deben contar o seguinte contido:

   1. REDES INFORMÁTICAS.

   • Definición.
   • Tipos de redes.
   • Equipos dunha rede.
   • Redes WLAN.
   • Recurso compartido.
   • Conceptos básicos.
   • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
   2. CREACIÓN DE REDES LOCAIS
   • Dispositivos de interconexión.
   • Instalación e configuración de dispositivos.
   • Conexión dos compoñentes.
   • Redes mixtas.
   • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
   3. CONFIGURACIÓN DUNHA REDE.
   • Configuración en Windows.
   • Identificación na rede.
   • Comprobar o funcionamento da rede en Windows.
   • Conectarse a unha rede WIFI dende un equipo.
   • Coñecer a dirección IP.
   • Ping.
   • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
   4. XESTIÓN DE USUARIOS E PERMISOS.
   • Creación de grupos de usuarios.
   • Identificación.
   • Xestión de contas en Windows.
   • Espacio de traballo.
   • Tipos de usuarios.
   • Adxudicación de permisos en Windows.
   • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
    5. COMPARTIR RECURSOS

   • Compartir recursos en Windows.
   • Compartir impresoras.
   • Compartir recursos baixo diferentes sistemas operativos.
   • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
   6. CONEXIÓN ENTRE DISPOSITIVOS MÓBILES  
   • Dispositivos móbiles.
   • Computación móbil e ubicua.
   • Tipos de conexión inarámica.
   • Adaptadores USB.
   • Blackberry.
   • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
   7. A REDE INTERNET
   • Servicios de Internet.
   • Tipos de conexión.
   • Ancho de banda.
   • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
   8. CONEXIÓN A INTERNET
   • Proveedor de servicios de Internet.
   • Tipos de contas de acceso a Internet.
   • Módem e router.
   • Tipos de conexión.
   • Conectar o router cos dispositivos.
   • Configuración dunha conexión ADSL e comprobacións.
   • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
   • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.

   segunda-feira, 2 de dezembro de 2013

   Práctica 5: Vídeo Picasa Tema 3 Seguridade Informática.wmv

   Vídeo sobre Seguridade informática (Tema 3 do libro) realizado con Picassa 3.
   • 1ª diapositiva de texto ( a inserta o programa automáticamente cando seleccionamos as imaxes e vamos o menú Crear>Película) : nome, curso, data, título do traballo, IES Val do Tea. Escollemos estilo de transición (libre) e dimensións 1024 x 768.Cando teñamos rematado todo o traballo insertaremos nesta 1ª diapositiva o audio (pode ser o mesmo tema musical da práctica 4, música galega non tradicional, si é o suficientemente longo para que dea tempo a ler todas as diapositivas).
   • Diapositivas de texto: en tamaño de letra 12 cada diapositiva debe ter entre 8 e 12 liñas de texto. Escollemos prantiña, fonte e cores libremente. Correspóndense cos seguintes subapartados do libro:
   -Qué é a seguridade.
   -Qué hai que protexer.
   -De qué hai que protexerse.
   -Medidas de seguridade activas e pasivas.
   -S.A.I.
   -Virus e malware.
   -Clasificación de malware (pode ocupar máis de 12 liñas).
   -Antivirus.
   -Chequeo online gratuito.
   -Cortalumes.
   -Qué é unha copia de seguridade.
   - Planificación.
   -Qué hai que copiar.
   -Ferramentas que realizan copias de segridade.
   -Restaurar copias de seguridade.
   -Ollo co correo electrónico.
   -Risco das descargas.
   -Phising.
   -Cookies.
   • Intercaladas entre as diapositivas de texto deben ir imaxes, similares ás do libro, descargadas de Internet ou capturas de pantalla. Retocarémolas con Picasa (si é necesario en cor e brillo, recortando, endereitando, etc), e aplicando filtros variados. Podemos escribir texto nas imaxes ca ferramenta de texto.

   sexta-feira, 13 de setembro de 2013

   Práctica 3: Presentación Tema 6 Fauna.odp

   • Realizar a presentación Fauna.odp seguindo as indicacións do Tema 6 do libro.
   • Subir o arquivo Fauna.odp á páxina  1ª avaliación de Google Sites, copiando a súa dirección (http://....).
   • Modificación da entrada no blog 1ª avaliación Dentro da entrada escribir as verbas Presentación Fauna con ligazón a dirección anterior (http://....) de tal xeito que o clicar nela nos leve o documento Fauna.odp.

   quinta-feira, 12 de setembro de 2013

   terça-feira, 2 de abril de 2013

   Tema 4 Internet: Video 1º Bach

   Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, cos apartados correspondentes do tema 4 do libro,que debe conter:

   *20 fotos retocadas.
   *4 collages feitos cas fotos anteriores.
   *15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   *1 video descargado de Internet ou feito por ti, (poderia estar en castelan ou portugues se non o atopas en galego) cunha duracion aproximada de 1 minuto en formato WMV. (Podes recortalo e/ou modificar o formato con Format Factory).
   *1 tema musical libre, dentro da música galega (non tradicional) actual en formato mp3. Si o descargas de Youtube podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:
   http://musicaengalego.blogspot.com.es/2011/06/flok-celtic.html

   O tema, igual que o video, debe durar entre 3 e 5 minutos. 


   CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE:
   1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Movie Maker". Unha vez subido, copiar o código en : Enlace a esta foto > Incrustar imaxe (previamente Seleccionar tamaño 400).
   2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.

   Wikis e blogs.
   *David.    Mus:Bailaré sobre tu tumba.Siniestro Total.
   *Tomás    Mus:.
   *Alba: Mus:Planeta 19.Boy Eliott e The Plastic Bags.

    Publicar e compartir fotos e videos.       
   *Julio. Mus:  ().
   *Pablo . Mus:Pipermint.Capitán Furilo.
   *Angel.  Mus:( ).

   RSS e podcast.
   *Omar. Mus: ().
   *Aloia. Mus: Podo prometer e prometo.Martelo.
   *Jose Luis.  Mus:( ).

   Xeolocalizacion e xeoreferenciacion.
   *Laura D. Mus: Bocata e futbolín. Iván Ferreiro.
   *Iván. Mus:( ).
   *Samuel.  Mus:( ).

   Ensino e aprendizaxe a distancia.
   *Paula. Mus:Pipermint.Capitán Furilo.
   *Fran. Mus:Galicia Calidade.Ambito Kinitoh.
          
   Aplicacions en liña.
   *Jose: Mus:Irreal.Atlantic Valley.
   *Bastián: Mus:Años 80.Iván Ferreiro.
   *Laura I: Mus:( ).

   Redes P2P.
   *Eloy. Mus:Carmiña Vacaloura. Collón de Lola.
   *Iria. Mus:( ).
   *Diego.  Mus:El sueño de una noche de verano. Delahoja.

            

   domingo, 10 de março de 2013

   Tema 9 : Tratamento dixital imaxes 1º Bach

   Traballos a realizar do Tema 9 : Tratamento dixital imaxes, cada un nunha entrada do teu blog.
   • Táboa formatos pax 222: entrada no blog cunha imaxe da táboa en formato jpg e ligazón ó arquivo en Google sites en formato pdf.
   • Filtros: entrada no blog, donde debes ter as fotos retocadas das paxinas 233 ata 235. Debes cargar no album as seguintes fotos : fig 39 (castelooropesa1),42(castelooropesa2),43(calpe1),44 (castelooropesa3),45 (calpe2), act7pax235(calpe3), act8pax235(calpe4), act9pax235(calpe5).

   • Máscaras: entrada no blog con duas imaxes (rosa.jpg é a fig. 50 da páx. 237; hipopótamo.jpg é a fig.58 da páx. 23).
   • Composición: entrada no blog ca imaxe composicion.jpg (fig. 74 da páx. 245).
   • Patos: entrada no blog ca imaxe patos.jpg (act.1 da páx. 248).

   • Exame: entrada no blog ca imaxe correspondente.
   As fotos necesarias estan aquí

   segunda-feira, 28 de janeiro de 2013

   1 BACH,4 ESO Info: Musica galega

   Realizaremos un vídeo sobre música galega empregando Picassa3, que debe conter:
   • 15 fotos retocadas.
   • 3 collages feitos cas fotos anteriores.
   • 15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   • 1 tema musical libre, dentro da música galega.
   Nas diapositivas de texto faremos unha descripción dun grupo de música galega (compoñentes e instrumentos que tocan, ano de creación do grupo, estilo musical, discografía, ...etc).
   Unha vez seleccionado o grupo, podemos atopar información e fotos deles en Google, Mspace ou Facebook.

   CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE: 
   1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Picasa". Unha vez subido, copiar o código en "Enlace a esta foto" (tamaño 400).
   2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.

   segunda-feira, 30 de abril de 2012

   Video 1 bach Tema 4 Internet


   Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, cos apartados correspondentes do tema 4 do libro,que debe conter:

   *20 fotos retocadas.
   *4 collages feitos cas fotos anteriores.
   *15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   *1 video descargado de Internet ou feito por ti, (poderia estar en castelan ou portugues se non o atopas en galego) cunha duracion aproximada de 1 minuto en formato WMV. (Podes recortalo e/ou modificar o formato con Format Factory).
   *1 tema musical libre, dentro da música galega (non tradicional) actual en formato mp3. Si o descargas de Youtube podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:
   http://musicaengalego.blogspot.com.es/2011/06/flok-celtic.html.

   O tema, igual que o video, debe durar entre 3 e 5 minutos. 


   CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE:
   1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Movie Maker". Unha vez subido, copiar o código en : Enlace a esta foto > Incrustar imaxe (previamente Seleccionar tamaño 400).
   2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.


   Wikis e blogs.
   *Vinicius.    Mus:().
   *Samuel    Mus:().
   *Eloy. Mus: Longa noite de pedra (Astarot).

    Publicar e compartir fotos e videos.       
   *Diego. Mus: Galego (Puto Coke).
   *Ismael . Mus: Malandromena (Mama Mandanga).
   *Virginia. Mus:Marxe esquerda (Pel de Galiza).
           

   RSS e podcast.
   *Marta. Mus: Manolo Pescadilla (O Caiman do rio Tea).
   *Borja. Mus:Dolores se llamaba Lola (Os Suaves).
   *Emma. Mus: Contranatura (OKEOH).
            

   Xeolocalizacion e xeoreferenciacion.
   *Pablo. Mus: Palabras para Julia (Os Suaves).
   *Adrian L. Mus:( ).
   *Adrian C. Mus: Levame i estarei (Capitan Furilo).
           

   Ensino e aprendizaxe a distancia.
   *Julio. Mus:( ).
   *Omar. Mus:( ).
   *Javi. Mus: A lingua cortada (Nao).
          

   Aplicacions en liña.
   *Abel. Mus: Pio pio paxariño (Os Herdeiros da cruz).
   *Nacho. Mus: Setentaculos (Ultraqans).
   *Veronica. Mus: Venceremos nos (O neno Elliot).
            

   Redes P2P.
   *Ivan. Mus: Missing you ( The Blows).
   *Anxo. Mus: Miudiño (Astarot).
            

   terça-feira, 17 de abril de 2012

   4 ESO Info: Video Movie Maker

   Realizaremos un vídeo (tema libre) empregando Movie Maker, que debe conter:

   *20 fotos retocadas.
   *4 collages feitos cas fotos anteriores.
   *15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
   *1 video feito por ti. Debes contar co permiso das persoas participantes.O formato debe ser WMV (podes cambialo co Format Factory) de duracion 1 minuto aproximadamente.
   *1 tema musical libre, dentro da música galega (non tradicional) actual en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:
   http://musicaengalego.blogspot.com.es/2011/06/flok-celtic.html.

   O tema e o video deben durar entre 3 e 5 minutos. 


   CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE:
   1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Movie Maker". Unha vez subido, copiar o código en : Enlace a esta foto > Incrustar imaxe (Seleccionar tamaño 400).
   2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.


   *Ana. Baile de salon.
            Mus:(Si pudiera) Os Suaves.
   *Andre. Bicicletas.
            Mus:(Ha muerto el Rock and Roll) Os Suaves.
   *Nerea. Amigos.
            Mus:(Dolores se llamaba Lola) Os Suaves.
   *Miguel. Cabras.
            Mus:(Ninguen) Dios que te crew.
   *Aitana. Baloncesto.
            Mus:(Rock is dead) The Inspectors.
   *Rocio. Monopatin.
            Mus:(Tu si que puedes) Aid.
   *Nacho. Comida uruguaia.
            Mus:(El elegido) Medra.
   *Olalla. Instrumentos musicais tradicionais galegos.
            Mus:(Carmela baila ska) Ruxe Ruxe.
   *Carlos. Celta de Vigo.
            Mus:(Rock do pais) Ruxe Ruxe.
   *Ucha. Rio Tea.
            Mus:(Volver) Di Elas.
   *Alba. Patinaxe.
            Mus:(Años 80) Ivan Ferreiro.
   *Javier. DJ.
            Mus:(Nada mas) Ragdog.
   *Marcos. Futbolin.
            Mus:(Moonlight lover) Transilvanians.
   *Ivan. Montes.
            Mus:(O burato) Intercoles.
   *Barbara. Motocross.
            Mus:(Fartos xa) Desequilibrio Mental.
   *Noemi. Alcohol.
            Mus:(Vida de Xan) Rastreros.
   *Tamara.Animais.
            Mus:(Sexo) Capitan Furilo.
   *Erika. Cabalos.
            Mus:(Camiños) Lamatumba.

   segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

   Tema 2: Hardware 2ª aval

   De cada unha das preguntas de exame do tema 2, tes que facer 1 entrada no teu blogue.


   PREGUNTAS 1 E 2: respostas do libro, incluindo foto de cada dispositivo.


   PREGUNTAS 3,5,7,8,9,10: respostas do libro.

   PREGUNTA 4: respostas do libro e fotocopias escaner e impresora.

   PREGUNTA 6: respostas do libro e imaxe (VELOCIDADE.PNG) do arquivo de folla de calculo (VELOCIDADE.ODS) cas respostas dos apartados 5 e 6

   domingo, 18 de setembro de 2011

   Ferramentas


   Nos seguintes enlaces podemos ver o emprego destas ferramentas:

   Ferramentas de medida 
   Ferramentas de trazado

   Mais ferramentas


   Nos seguintes enlaces poderemos ver: 

   Ferramentas para unir
   Ferramentas para rematar
   Elementos de protección 

   Exercicios resoltos de calibres

   Aquí tes os exercicios resoltos dos calibres.

   No exame faremos exercicios moi similares a estes.

   Medidas co calibre

   Clica na imaxe para comprobar si sabes medir co calibre.
   Temos dous modos de funcionamento, o modo estudo e o modo test.
   • No modo estudo podemos optar por realizar medicións de exteriores, interiores ou profundidades, dispoñendo para cada caso de varios calibres con nonios distintos e polo tanto distintas precisións.
   • No modo test hai exercicios para resolver, combinando tipos de medición e distintos calibres.

   Manexo do calibre

   Clicando na imaxe
   • No apartado outras imaxes, un calibre dixital.
   • No vídeo de manexo, o emprego do calibre para medidas exteriores, interiores e de profundidade.