domingo, 25 de maio de 2014

Open Office Draw

Para a realización de actividades en Draw, descargaremos ó noso cartafol un arquivo en formato PDF, na seguinte páxina de Google Sites:

1. Seguindo as instruccións, crearemos os arquivos ACTIVIDADE1.ODG e ACTIVIDADE2.ODG. Hai que subilos a unha entrada do blog, que levará como título ACTIVIDADES DRAW. Cada un dos arquivos hai que exportalo previamente a JPG ou PNG para subilo ó blog.

2. Abrimos o seguinte enlace ACOTACIÓN. Seguindo as instruccións, crearemos o arquivo ACOTACIÓN.ODG. Hai que subilo a unha entrada do blog, que levará como título ACOTACION DRAW, exportando previamente a JPG ou PNG.

3.  Abrimos o seguinte enlace 3D. Seguindo as instruccións, crearemos os arquivos XADREZ.ODG e FRUTEIRO.ODG (nos que hai que facer a figura de xadrez do exemplo 4 e o frutero do exemplo 6). Hai que subilos a unha entrada do blog, que levará como título 3DIMENSIÓNS, exportando previamente a JPG ou PNG.

  terça-feira, 6 de maio de 2014

  terça-feira, 22 de abril de 2014

  Práctica 3 3ª aval Tema 9 Servicios e Seguridade en Internet: Vídeo Movie Maker 4º ESO Info

  Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, sobre Servicios e Seguridade en Internet (Tema 9) que debe conter:
  *15 fotos retocadas con distintos filtros de Gimp. Formatos das fotos jpg.

  *3 collages feitos cas fotos anteriores empregando Picasa3. Unha vez feitos os filtros e os collages, debemos levalos todos a un único cartafol chamado Tema 9.

  *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema. O texto das dispositivas gardámolo previamente nun arquivo de Open Officce Writer.

  *1 tema musical en galego, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

  http://musicaengalego.blogspot.com.es

  *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
  *Crea unha entrada no blogue co nome Servicios e Seguridade en Internet e inserta o vídeo.

  segunda-feira, 21 de abril de 2014

  Práctica 2 3ª aval Tema 8 Sociedade da Información: Vídeo Movie Maker 4º ESO Info

  Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, sobre Sociedade da Información (Tema 8) que debe conter:
  *15 fotos retocadas con distintos filtros de Gimp. Formatos das fotos jpg.

  *3 collages feitos cas fotos anteriores empregando Picasa3. Unha vez feitos os filtros e os collages, debemos levalos todos a un único cartafol chamado Tema 8.

  *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema. O texto das dispositivas gardámolo previamente nun arquivo de Open Officce Writer.

  *1 tema musical en galego, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

  http://musicaengalego.blogspot.com.es

  *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
  *Crea unha entrada no blogue co nome Sociedade da Información e inserta o vídeo.

  domingo, 20 de abril de 2014

  Práctica 1 3ª aval Tema 5: Grabación de son

  Entrada no blog ca información das páxinas 90e 91 do libro. O título da entrada é "Grabación de son".
  Nos tipos de arquivos de son engadimos formato mp3.
  As imaxes da páxina 91 poden ser descargas ou capturas de pantalla.

  segunda-feira, 31 de março de 2014

  Práctica 3 2ª aval Tema 4: Vídeo Picasa 3 4º ESO Info

  Realizaremos un vídeo empregando Picasa3, sobre música galega non tradicional (un grupo, estilo musical,...) que debe conter:
  *15 fotos retocadas.
  *3 collages feitos cas fotos anteriores.
  *17 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 15 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
  *1 tema musical libre, dentro do grupo ou estilo que escollas en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:

  http://musicaengalego.blogspot.com.es

  *O tema e o video deben durar entre 4 e 5 minutos. 
  *Crea unha entrada no blogue co nome do grupo e inserta o vídeo  segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014

  Práctica 2 2ª aval Tema 4: Imaxe 4 ESO Info

  5 Traballos a realizar do Tema 4: Imaxe, cada un nunha entrada do teu blog.
  • Presentación  Filtros GIMP: entrada no blog cunha presentación do álbum web de Picasa, donde debes ter 10 filtros distintos e orixinal da foto dun faro, feitos con Gimp.
  • Montaxe e filtros páx. 79: entrada no blog cas duas imaxes (montaxe.jpg e filtros.jpg). Descarga aquí as fotos orixinais.
  • Cartel tema libre páx. 81: : entrada no blog ca imaxe (cartellibre.jpg).
  • Meninas act. 6 páx. 83: entrada no blog ca imaxe (meninas.jpg) resultado de exportar a formato jpg o arquivo de Open Office Writer donde farás a táboa. Descarga aquí a foto orixinal.
  • Viaxe fin curso act. 4 páx. 84: entrada no blog ca imaxe (cartelviaxe.jpg).

  segunda-feira, 13 de janeiro de 2014

  Robótica 1º Bach

  1.Seleccionar 5 programas (3 obrigatorios e 2 optativos) entre os calificados con 3 estrelas para a sua realización en Robomind, na seguinte ligazón : Robomind Challenges .
  2.Crear en Google Sites unha nova páxina chamada Robótica. Dentro dela subir os arquivos de programa e os mapas correspondentes, na seguinte estrutura:
  • programa1.irobo
  • programa1.map
  3. Crear entrada no blog co título Robótica cunha ligazón a páxina do punto 2 e unha descripción de cada un dos 5 programas e o seu funcionamento.

  quarta-feira, 8 de janeiro de 2014

  Práctica 1 2ª aval:Tema 2 Redes informáticas 4 ESO Info

  De cada un dos 8 puntos do tema, tes que facer 1 entrada no teu blogue, que deben contar o seguinte contido:

  1. REDES INFORMÁTICAS.

  • Definición.
  • Tipos de redes.
  • Equipos dunha rede.
  • Redes WLAN.
  • Recurso compartido.
  • Conceptos básicos.
  • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
  • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
  2. CREACIÓN DE REDES LOCAIS
  • Dispositivos de interconexión.
  • Instalación e configuración de dispositivos.
  • Conexión dos compoñentes.
  • Redes mixtas.
  • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
  • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
  3. CONFIGURACIÓN DUNHA REDE.
  • Configuración en Windows.
  • Identificación na rede.
  • Comprobar o funcionamento da rede en Windows.
  • Conectarse a unha rede WIFI dende un equipo.
  • Coñecer a dirección IP.
  • Ping.
  • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
  • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
  4. XESTIÓN DE USUARIOS E PERMISOS.
  • Creación de grupos de usuarios.
  • Identificación.
  • Xestión de contas en Windows.
  • Espacio de traballo.
  • Tipos de usuarios.
  • Adxudicación de permisos en Windows.
  • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
  • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
   5. COMPARTIR RECURSOS

  • Compartir recursos en Windows.
  • Compartir impresoras.
  • Compartir recursos baixo diferentes sistemas operativos.
  • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
  • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
  6. CONEXIÓN ENTRE DISPOSITIVOS MÓBILES  
  • Dispositivos móbiles.
  • Computación móbil e ubicua.
  • Tipos de conexión inarámica.
  • Adaptadores USB.
  • Blackberry.
  • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
  • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema. 
  7. A REDE INTERNET
  • Servicios de Internet.
  • Tipos de conexión.
  • Ancho de banda.
  • 1 vídeo sobre o tema (facendo ligazón dende YouTube).
  • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.
  8. CONEXIÓN A INTERNET
  • Proveedor de servicios de Internet.
  • Tipos de contas de acceso a Internet.
  • Módem e router.
  • Tipos de conexión.
  • Conectar o router cos dispositivos.
  • Configuración dunha conexión ADSL e comprobacións.
  • 5 fotos sobre o tema, cada unha co seu título.
  • 1 texto con ligazón a unha páxina web que trate do tema.

  sexta-feira, 13 de dezembro de 2013

  Tema 5: Tratamento de textos 1 Bach

  Nunha entrada do teu blogue fai unha lista cos arquivos correspondentes as actividades do tema5 (feitas con Open Office Writer, exportadas a PDF). En cada punto da lista debe ir unha ligazón a un arquivo PDF en Google Sites.
  Lembra que todos os arquivos deben estar escritos en lingua galega. Podes empregar un tradutor on line, como por exemplo: TRADUTOR DA XUNTA.
  • XORNAL.PDF (fig21 páx115).
  • HORARIO.PDF (fig30 páx 117).
  • PARLAMENTO.PDF (fig31 páx118).
  • APUNTES.PDF (fig 35 páx 120).
  • ECUACION.PDF (fig 43 páx 122).
  • ROBOTICA.PDF (act 8 páx 126 : o texto necesario está aquí).
  • EXAME.PDF (act 10 páx 126).

  segunda-feira, 2 de dezembro de 2013

  Práctica 5: Vídeo Picasa Tema 3 Seguridade Informática.wmv

  Vídeo sobre Seguridade informática (Tema 3 do libro) realizado con Picassa 3.
  • 1ª diapositiva de texto ( a inserta o programa automáticamente cando seleccionamos as imaxes e vamos o menú Crear>Película) : nome, curso, data, título do traballo, IES Val do Tea. Escollemos estilo de transición (libre) e dimensións 1024 x 768.Cando teñamos rematado todo o traballo insertaremos nesta 1ª diapositiva o audio (pode ser o mesmo tema musical da práctica 4, música galega non tradicional, si é o suficientemente longo para que dea tempo a ler todas as diapositivas).
  • Diapositivas de texto: en tamaño de letra 12 cada diapositiva debe ter entre 8 e 12 liñas de texto. Escollemos prantiña, fonte e cores libremente. Correspóndense cos seguintes subapartados do libro:
  -Qué é a seguridade.
  -Qué hai que protexer.
  -De qué hai que protexerse.
  -Medidas de seguridade activas e pasivas.
  -S.A.I.
  -Virus e malware.
  -Clasificación de malware (pode ocupar máis de 12 liñas).
  -Antivirus.
  -Chequeo online gratuito.
  -Cortalumes.
  -Qué é unha copia de seguridade.
  - Planificación.
  -Qué hai que copiar.
  -Ferramentas que realizan copias de segridade.
  -Restaurar copias de seguridade.
  -Ollo co correo electrónico.
  -Risco das descargas.
  -Phising.
  -Cookies.
  • Intercaladas entre as diapositivas de texto deben ir imaxes, similares ás do libro, descargadas de Internet ou capturas de pantalla. Retocarémolas con Picasa (si é necesario en cor e brillo, recortando, endereitando, etc), e aplicando filtros variados. Podemos escribir texto nas imaxes ca ferramenta de texto.

  domingo, 15 de setembro de 2013

  Práctica 1: Creación blog e carga entrada música


  Nesta ligazón está o arquivo cas instruccións para as primeiras tarefas:
  • Creación de conta de correo en Gmail.
  • Creación dun blog en Blogger.
  • Carga entrada música.
  Valoración dos traballos realizados na materia de Informática (ESO) e TIC (1º bach):
  • Axustarse as características do traballo: ata 5 ptos. Condición necesaria para conseguir os 5 puntos restantes.
  • Redacción adecuada sen faltas de ortografía: ata 1 pto. Emprego do tradutor online da Xunta (ou corrector online).
  • Contido desenrolado: ata 3 ptos.
  • Estética: ata 1 pto.
  • Falar co compañeiro do lado: resta 1 pto cada vez que te pille a profe.

  sábado, 14 de setembro de 2013

  Práctica 2: Creación sitio web en Google Sites, páxina arquivador e arquivo Sites.pdf


  • Creación  dun sitio web en Google Sites (escollemos prantiña en branco e deseño libre). O nome do sitio e a sua dirección deben incluir a palabra informatica (4º eso INFO) ou tic (1ºBach) e o teu nome.
  • Creación dunha páxina tipo arquivador. O nome da páxina debe ser 1ª avaliación (4º eso INFO) ou Tema1 (1ºBach).
  • Buscar información e 3 imaxes en Internet sobre Google Sites.  Empregando Open Office Writer elaborar un documento (Sites.odt) dunha páxina coa información e as imaxes (25 liñas, tamaño letra14). Exportar o documento a un arquivo Sites.pdf.
  • Subir o arquivo Sites.pdf á páxina  1ª avaliación (4º eso INFO) ou Tema1 (1ºBach), copiando a sua dirección (http://....).
  • Creación dunha entrada no blog co título 1ª avaliación (4º eso INFO) ou Tema1 (1ºBach). Dentro da entrada escribir a verba Google Sites con ligazón a dirección anterior (http://....) de tal xeito que o clicar nela nos leve o documento Sites.pdf.

  sexta-feira, 13 de setembro de 2013

  Práctica 3: Presentación Tema 6 Fauna.odp

  • Realizar a presentación Fauna.odp seguindo as indicacións do Tema 6 do libro.
  • Subir o arquivo Fauna.odp á páxina  1ª avaliación de Google Sites, copiando a súa dirección (http://....).
  • Modificación da entrada no blog 1ª avaliación Dentro da entrada escribir as verbas Presentación Fauna con ligazón a dirección anterior (http://....) de tal xeito que o clicar nela nos leve o documento Fauna.odp.

  quinta-feira, 12 de setembro de 2013

  terça-feira, 2 de abril de 2013

  Tema 4 Internet: Video 1º Bach

  Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, cos apartados correspondentes do tema 4 do libro,que debe conter:

  *20 fotos retocadas.
  *4 collages feitos cas fotos anteriores.
  *15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
  *1 video descargado de Internet ou feito por ti, (poderia estar en castelan ou portugues se non o atopas en galego) cunha duracion aproximada de 1 minuto en formato WMV. (Podes recortalo e/ou modificar o formato con Format Factory).
  *1 tema musical libre, dentro da música galega (non tradicional) actual en formato mp3. Si o descargas de Youtube podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:
  http://musicaengalego.blogspot.com.es/2011/06/flok-celtic.html

  O tema, igual que o video, debe durar entre 3 e 5 minutos. 


  CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE:
  1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Movie Maker". Unha vez subido, copiar o código en : Enlace a esta foto > Incrustar imaxe (previamente Seleccionar tamaño 400).
  2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.

  Wikis e blogs.
  *David.    Mus:Bailaré sobre tu tumba.Siniestro Total.
  *Tomás    Mus:.
  *Alba: Mus:Planeta 19.Boy Eliott e The Plastic Bags.

   Publicar e compartir fotos e videos.       
  *Julio. Mus:  ().
  *Pablo . Mus:Pipermint.Capitán Furilo.
  *Angel.  Mus:( ).

  RSS e podcast.
  *Omar. Mus: ().
  *Aloia. Mus: Podo prometer e prometo.Martelo.
  *Jose Luis.  Mus:( ).

  Xeolocalizacion e xeoreferenciacion.
  *Laura D. Mus: Bocata e futbolín. Iván Ferreiro.
  *Iván. Mus:( ).
  *Samuel.  Mus:( ).

  Ensino e aprendizaxe a distancia.
  *Paula. Mus:Pipermint.Capitán Furilo.
  *Fran. Mus:Galicia Calidade.Ambito Kinitoh.
         
  Aplicacions en liña.
  *Jose: Mus:Irreal.Atlantic Valley.
  *Bastián: Mus:Años 80.Iván Ferreiro.
  *Laura I: Mus:( ).

  Redes P2P.
  *Eloy. Mus:Carmiña Vacaloura. Collón de Lola.
  *Iria. Mus:( ).
  *Diego.  Mus:El sueño de una noche de verano. Delahoja.

           

  domingo, 10 de março de 2013

  Tema 9 : Tratamento dixital imaxes 1º Bach

  Traballos a realizar do Tema 9 : Tratamento dixital imaxes, cada un nunha entrada do teu blog.
  • Táboa formatos pax 222: entrada no blog cunha imaxe da táboa en formato jpg e ligazón ó arquivo en Google sites en formato pdf.
  • Filtros: entrada no blog, donde debes ter as fotos retocadas das paxinas 233 ata 235. Debes cargar no album as seguintes fotos : fig 39 (castelooropesa1),42(castelooropesa2),43(calpe1),44 (castelooropesa3),45 (calpe2), act7pax235(calpe3), act8pax235(calpe4), act9pax235(calpe5).

  • Máscaras: entrada no blog con duas imaxes (rosa.jpg é a fig. 50 da páx. 237; hipopótamo.jpg é a fig.58 da páx. 23).
  • Composición: entrada no blog ca imaxe composicion.jpg (fig. 74 da páx. 245).
  • Patos: entrada no blog ca imaxe patos.jpg (act.1 da páx. 248).

  • Exame: entrada no blog ca imaxe correspondente.
  As fotos necesarias estan aquí

  segunda-feira, 28 de janeiro de 2013

  1 BACH,4 ESO Info: Musica galega

  Realizaremos un vídeo sobre música galega empregando Picassa3, que debe conter:
  • 15 fotos retocadas.
  • 3 collages feitos cas fotos anteriores.
  • 15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
  • 1 tema musical libre, dentro da música galega.
  Nas diapositivas de texto faremos unha descripción dun grupo de música galega (compoñentes e instrumentos que tocan, ano de creación do grupo, estilo musical, discografía, ...etc).
  Unha vez seleccionado o grupo, podemos atopar información e fotos deles en Google, Mspace ou Facebook.

  CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE: 
  1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Picasa". Unha vez subido, copiar o código en "Enlace a esta foto" (tamaño 400).
  2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.

  quinta-feira, 22 de novembro de 2012

  Tema 2 Hardware: Actividades 1ª aval 1 Bach

  Crear una entrada no blog:
  •  Título: Tema 2 Hardware. 
  • Texto: 15 frases describindo o tema. 
  • Imaxes: 5 imaxes relacionadas co tema. 
  • Ligazón: a derradeira frase debe conter a ligazón á páxina Tema 2 de Google Sites. 

  Tema 2 Hardware: Tarxeta de son e tarxeta gráfica 1ª aval

  Tarxeta de son e tarxeta gráfica.
  Redacta para cada unha delas unha entrada no teu blogue (cada unha co seu título) co seguinte contido:
  • Texto: correspondente a pregunta de exame.
  • Unha imaxe na que se aprecien os conectores.
  • Un vídeo da web que teña relación ca tarxeta correspondente.

  segunda-feira, 30 de abril de 2012

  Video 1 bach Tema 4 Internet


  Realizaremos un vídeo empregando Movie Maker, cos apartados correspondentes do tema 4 do libro,que debe conter:

  *20 fotos retocadas.
  *4 collages feitos cas fotos anteriores.
  *15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
  *1 video descargado de Internet ou feito por ti, (poderia estar en castelan ou portugues se non o atopas en galego) cunha duracion aproximada de 1 minuto en formato WMV. (Podes recortalo e/ou modificar o formato con Format Factory).
  *1 tema musical libre, dentro da música galega (non tradicional) actual en formato mp3. Si o descargas de Youtube podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:
  http://musicaengalego.blogspot.com.es/2011/06/flok-celtic.html.

  O tema, igual que o video, debe durar entre 3 e 5 minutos. 


  CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE:
  1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Movie Maker". Unha vez subido, copiar o código en : Enlace a esta foto > Incrustar imaxe (previamente Seleccionar tamaño 400).
  2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.


  Wikis e blogs.
  *Vinicius.    Mus:().
  *Samuel    Mus:().
  *Eloy. Mus: Longa noite de pedra (Astarot).

   Publicar e compartir fotos e videos.       
  *Diego. Mus: Galego (Puto Coke).
  *Ismael . Mus: Malandromena (Mama Mandanga).
  *Virginia. Mus:Marxe esquerda (Pel de Galiza).
          

  RSS e podcast.
  *Marta. Mus: Manolo Pescadilla (O Caiman do rio Tea).
  *Borja. Mus:Dolores se llamaba Lola (Os Suaves).
  *Emma. Mus: Contranatura (OKEOH).
           

  Xeolocalizacion e xeoreferenciacion.
  *Pablo. Mus: Palabras para Julia (Os Suaves).
  *Adrian L. Mus:( ).
  *Adrian C. Mus: Levame i estarei (Capitan Furilo).
          

  Ensino e aprendizaxe a distancia.
  *Julio. Mus:( ).
  *Omar. Mus:( ).
  *Javi. Mus: A lingua cortada (Nao).
         

  Aplicacions en liña.
  *Abel. Mus: Pio pio paxariño (Os Herdeiros da cruz).
  *Nacho. Mus: Setentaculos (Ultraqans).
  *Veronica. Mus: Venceremos nos (O neno Elliot).
           

  Redes P2P.
  *Ivan. Mus: Missing you ( The Blows).
  *Anxo. Mus: Miudiño (Astarot).
           

  terça-feira, 17 de abril de 2012

  4 ESO Info: Video Movie Maker

  Realizaremos un vídeo (tema libre) empregando Movie Maker, que debe conter:

  *20 fotos retocadas.
  *4 collages feitos cas fotos anteriores.
  *15 diapositivas de texto: na primeira poñeremos os datos (Ies Val do Tea, data, nome do traballo, nome do alumno). A derradeira debe incluir os créditos, como se fose unha película (autor, fontes de información e páxinas web empregadas para a busca da información, música empregada no vídeo citando tema e autor, e calquera outra información incluida no vídeo). As restantes 13 deben ir intercaladas ó longo do traballo para a exposición do tema.
  *1 video feito por ti. Debes contar co permiso das persoas participantes.O formato debe ser WMV (podes cambialo co Format Factory) de duracion 1 minuto aproximadamente.
  *1 tema musical libre, dentro da música galega (non tradicional) actual en formato mp3. Si o descargas de Youtube, podes empregar youtubetomp3 (online) para extraer o son. Na seguinte ligazon (Musicaengalego) atoparedes grupos galegos de diferentes estilos musicais:
  http://musicaengalego.blogspot.com.es/2011/06/flok-celtic.html.

  O tema e o video deben durar entre 3 e 5 minutos. 


  CARGA DO VÍDEO NO BLOGUE:
  1.Sube o vídeo con Picassa3, ó album "Vídeo Movie Maker". Unha vez subido, copiar o código en : Enlace a esta foto > Incrustar imaxe (Seleccionar tamaño 400).
  2.Para cargar o vídeo no teu blogue, lembra que debes entrar no Deseño>Engadir un gadget > HTML Javascript, e pega o código do vídeo que copiaches anteriormente.


  *Ana. Baile de salon.
           Mus:(Si pudiera) Os Suaves.
  *Andre. Bicicletas.
           Mus:(Ha muerto el Rock and Roll) Os Suaves.
  *Nerea. Amigos.
           Mus:(Dolores se llamaba Lola) Os Suaves.
  *Miguel. Cabras.
           Mus:(Ninguen) Dios que te crew.
  *Aitana. Baloncesto.
           Mus:(Rock is dead) The Inspectors.
  *Rocio. Monopatin.
           Mus:(Tu si que puedes) Aid.
  *Nacho. Comida uruguaia.
           Mus:(El elegido) Medra.
  *Olalla. Instrumentos musicais tradicionais galegos.
           Mus:(Carmela baila ska) Ruxe Ruxe.
  *Carlos. Celta de Vigo.
           Mus:(Rock do pais) Ruxe Ruxe.
  *Ucha. Rio Tea.
           Mus:(Volver) Di Elas.
  *Alba. Patinaxe.
           Mus:(Años 80) Ivan Ferreiro.
  *Javier. DJ.
           Mus:(Nada mas) Ragdog.
  *Marcos. Futbolin.
           Mus:(Moonlight lover) Transilvanians.
  *Ivan. Montes.
           Mus:(O burato) Intercoles.
  *Barbara. Motocross.
           Mus:(Fartos xa) Desequilibrio Mental.
  *Noemi. Alcohol.
           Mus:(Vida de Xan) Rastreros.
  *Tamara.Animais.
           Mus:(Sexo) Capitan Furilo.
  *Erika. Cabalos.
           Mus:(Camiños) Lamatumba.

  segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

  Tema 2: Hardware 2ª aval

  De cada unha das preguntas de exame do tema 2, tes que facer 1 entrada no teu blogue.


  PREGUNTAS 1 E 2: respostas do libro, incluindo foto de cada dispositivo.


  PREGUNTAS 3,5,7,8,9,10: respostas do libro.

  PREGUNTA 4: respostas do libro e fotocopias escaner e impresora.

  PREGUNTA 6: respostas do libro e imaxe (VELOCIDADE.PNG) do arquivo de folla de calculo (VELOCIDADE.ODS) cas respostas dos apartados 5 e 6

  domingo, 18 de setembro de 2011

  Ferramentas


  Nos seguintes enlaces podemos ver o emprego destas ferramentas:

  Ferramentas de medida 
  Ferramentas de trazado

  Mais ferramentas


  Nos seguintes enlaces poderemos ver: 

  Ferramentas para unir
  Ferramentas para rematar
  Elementos de protección 

  Exercicios resoltos de calibres

  Aquí tes os exercicios resoltos dos calibres.

  No exame faremos exercicios moi similares a estes.

  Medidas co calibre

  Clica na imaxe para comprobar si sabes medir co calibre.
  Temos dous modos de funcionamento, o modo estudo e o modo test.
  • No modo estudo podemos optar por realizar medicións de exteriores, interiores ou profundidades, dispoñendo para cada caso de varios calibres con nonios distintos e polo tanto distintas precisións.
  • No modo test hai exercicios para resolver, combinando tipos de medición e distintos calibres.

  Manexo do calibre

  Clicando na imaxe
  • No apartado outras imaxes, un calibre dixital.
  • No vídeo de manexo, o emprego do calibre para medidas exteriores, interiores e de profundidade.